logo

Een prettig, menselijk en warm contact is van wezenlijk belang. Voor iedereen, mét of zonder EVMB (ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen). Contact is de basis van gehechtheid, van basisvertrouwen in de belangrijke mensen om je heen. Het vertrouwen dat de ander je zal troosten bij verdriet of je zal helpen als je pijn hebt. Contact is nodig om je mens te voelen. 

 

Goed contact is niet vanzelfsprekend

Het contact met mensen met EVMB verloopt vaak niet vanzelfsprekend. Dit heeft een grote impact op de mate van gehechtheid, op het basisvertrouwen. Mensen met EVMB die onvoldoende basisvertrouwen hebben, laten vaak opvallend gedrag zien. Bijvoorbeeld claimend gedrag of ze weren contact af. Ook hebben ze vaak moeite met het reguleren van hun emoties en hun alertheid. Gedrag dat niet altijd direct doet denken aan problemen in het contact.

 

Voorwaarde voor een goed leven

Mensen met EVMB hebben veel ondersteuning nodig om een goed leven te kunnen leiden. Ze zijn in vrijwel alles afhankelijk van anderen. De belangrijkste opdracht die (professionele) zorgverleners hebben, is dan ook om te werken aan een goed leven. In onze overtuiging moet het voor een goed leven goed voor elkaar zijn op vijf gebieden: de LACCS-gebieden (je leest er meer over op de site over ons LACCS-programma). Dit zijn lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie en een stimulerende tijdsbesteding. Wij vinden ze alle vijf even belangrijk, in onze overtuiging is er geen rangorde. Een goed contact is dus een voorwaarde voor een goed leven! 

 

Contact en  communicatie
Contact is een voorwaarde voor, en dus niet hetzelfde als, communicatie. Bij communicatie gaat het erom dat je elkaar iets duidelijk maakt. Het draait om een boodschap, om het overdragen van informatie aan elkaar. De ene persoon probeert de ander, bewust of onbewust, iets duidelijk te maken. Bij communicatie gaat het om begrijpen en begrepen worden. Contact, ook wel interactie of verbinding genoemd, gaat vooraf aan het communiceren. Je kunt zeggen dat dit het begin van de communicatie is, het startpunt. Contact betekent dat je bij elkaar betrokken bent, dat je aandacht hebt voor elkaar, dat je met elkaar in verbinding staat.

 

3

 

 

 

   


  

Het belang van contact

50 module2

Contact is de basis van gehechtheid, van basisvertrouwen in de belangrijke mensen om je heen. Het vertrouwen dat de ander je zal troosten bij verdriet of je zal helpen als je pijn hebt. Contact is nodig om je mens te voelen. Lees verder →

 

Voor contact-coaches

50 module3

Vijf olifanten is voor professionals (zoals contact-coaches, gedragskundigen, logopedisten of ervaren begeleiders) die verantwoordelijk zijn voor de coaching van EVMB-begeleiders en –leerkrachten. 
Lees verder →

 

Zo werkt Vijf olifanten

50 module1

Centraal in de methode staat videofeedback. Samen met jou leert de begeleider kijken naar videobeelden. Je bespreekt wat goed gaat en waar verbetering mogelijk is. Deze videofeedback is waarden-gestuurd. 
Lees verder →